Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

O ρόλος του τεχνικού διευθυντή στις ακαδημίες καλαθοσφαίρισης.Η πεποίθηση , ότι τα σωματεία μπορούν να προγραμματίσουν τη δική τους κατεύθυνση με σχέδιο, είναι αποδεδειγμένο και πολύ επιτυχές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την κατεύθυνση του προγράμματος από ένα άτομο. Τον τεχνικό διευθυντή.

Ο σκοπός του τεχνικού διευθυντή

1) Να παρέχει τους προπονητές με τη κατάλληλη φιλοσοφία, καθοδήγηση και κατεύθυνση για να εκτελέσουν το πρόγραμμα
2) Να παρέχει στους προπονητές την ευκαιρία να προαγάγουν και να διευρύνουν την αθλητική συμμετοχή, για να αυξηθεί η προσωπική ικανοποίηση των παικτών και να μειωθεί το ποσοστό απομάκρυνσης από το άθλημα.

Οι στόχοι του τεχνικού διευθυντή

1) Να ενημερώνει όλους τους προπονητές μέσα στο σωματείο , παρέχοντας σε αυτούς με εύκολο και προσιτό τρόπο τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις για τη καλύτερη δυνατή οργάνωση των τμημάτων

2) Να αυξήσει το επίπεδο ικανότητας των παιδιών του σωματείου , παρέχοντας σε αυτούς την εξειδικευμένη κατάρτιση , μέσω της συνεργασίας μου με τους προπονητές , σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα

3) Να βοηθήσει να αναπτυχθούν και να σχεδιαστούν προγράμματα , τα οποία θα παρέχουν στους αθλητές ποικίλες δυνατότητες και την ευκαιρία να παίξουν στα επίπεδα , τα οποία επιδιώκουν.

Καθήκοντα και Στόχοι

Καθήκοντα και Στόχοι , τα οποία πρέπει να διεκπεραιώσει ο τεχνικός διευθυντής

1) Να ενημερώνει για την κατάλληλη προπονητική διαδικασία , ανάλογα με την ηλικία των αθλητών τους προπονητές

2) Να ενημερώνει για τη προπονητική διαδικασία ανάπτυξης ικανότητας και περιόδων άσκησης τους αθλητές και τους προπονητές στα τμήματα υποδομής

3) Να δημιουργήσει μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους όσον αφορά την ηλικία και την ανάπτυξη ικανότητας

4) Να βοηθήσει τους προπονητές στο σχεδιασμό του τμήματος και την εφαρμογή της προπονητικής ανάπτυξης

5) Να ενεργήσει ως πόλος για όλους τους προπονητές και τους αθλητές στο σωματείο

6) Να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους γονείς για τη πολιτική του σωματείου και τη φιλοσοφία ανάπτυξης της ακαδημίας ποδοσφαίρου και τις κατάλληλες δραστηριότητες των ηλικιών μέσω των προσανατολισμών, σεμιναρίων και γραπτού υλικού.

7) Να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη βιβλίων , άρθρων και βίντεο για τους προπονητές των τμημάτων

8) Να οργανώσει και να διευθύνει καλοκαιρινά καμπς για τους αθλητές του σωματείου , αλλά και για την ανεύρεση νέων αθλητών από την ευρύτερη περιοχή

9) Να βοηθήσει στη σχεδίαση, διεύθυνση και διευκόλυνση των αθλητών στις δραστηριότητες εκτός των σωματείων


10) Να οργανώσει και να εκτελέσει προπονητικές μονάδες με συγκεκριμένους στόχους στα τμήματα υποδομής

11) Να παίρνει συνεντεύξεις , να αξιολογεί και να επιλέγει τους προπονητές των τμημάτων υποδομής , δεδομένου ότι πρέπει να συμφωνούν με τη φιλοσοφία του σωματείου

12) Να αξιολογεί και να δίνει τη γραπτή ανατροφοδότηση στους αθλητές και τους προπονητές μέσα στο σωματείο ( Περιοδικό , Ιστοσελίδα , κ.λ.π. )

13) Να προωθήσει το σωματείο και το άθλημα σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες τους ή όπως κρίνει απαραίτητα για το καλό του σωματείου.

14) Να οργανώσει σεμινάρια πληροφοριών με διάφορα θέματα αθλητικής επιστήμης (π.χ. Διατροφή, Πρώτες βοήθειες, Ψυχολογία, κ.λ.π ...)

15) Να συμμετέχει σε κάποιες συνεδριάσεις του Δ.Σ. για να δώσει τη σωστή αναπροσαρμογή της τεχνικής ανάπτυξης μέσα στο σωματείο.

16) Να επικοινωνεί με διάφορους φορείς για να διοχετεύει γενικές πληροφορίες προς τους αθλητές, προπονητές και γονείς του σωματείου.

17) Να προσδιορίσει τους ταλαντούχους παίκτες και να εξασφαλίσει ότι θα προωθούνται στις μικτές ομάδες της περιοχής και τις εθνικές ομάδες της ομοσπονδίας και να ενημερώνονται για αυτούς

18) Να βοηθήσει , να προσδιοριστούν και να εξασφαλιστούν οι κλειστές εγκαταστάσεις για να εξασφαλιστεί ο ετήσιος προγραμματισμός προπονήσεων και εκδηλώσεων των τμημάτων υποδομής.

19) Να σχεδιάσει τα εγχειρίδια και τα πακέτα πληροφοριών για τους προπονητές των σωματείων

20) Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις φόρμες αξιολόγησης παικτών

21) Να εφαρμόσει ένα κώδικα δεοντολογίας για τους παίκτες και τους γονείς και το σωματείο

Μόνο με σωστό πλάνο σωστές επιλογές και στόχους φτάνεις εκεί που ονειρεύεσαι ....
                                                                                                                Τσάδαρης Κ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου