Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Οι προπονητές της εξέδρας...


Του Τσάδαρη Κων/νου

Είμαι σίγουρος  ότι όλοι θα γνωρίζεται τους προπονητές της εξέδρας , θα τους συναντήσετε  παντού σε όλες τις κατηγορίες .